Main Page
22 | 01 | 2018
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Login Form

ប្រកាសព័ត៌មាន
គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
របាយការណ៍សម្រង់ស្ថិតិស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ict-005 296
របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភៈ និងទិសដៅការងារខែមីនាឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ict-005 267
របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមករា និងទិសដៅការងារខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ict-005 289
របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ និងទិសដៅការងារខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ict-008 264
របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ និងទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ict-005 311
របាយការណ៍ខែតុលា និងទិសដៅខែវិច្ឆិការបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និពន្ធ​ដោយ oumvisal 275
របាយការណ៍ ស្តីពី ការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅ ការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ និពន្ធ​ដោយ lyratha 295
របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅការងារ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ និពន្ធ​ដោយ lyratha 280
របាយការណ៍ ស្តីពី ការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំខែសីហា និងទិសដៅការងារខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ និពន្ធ​ដោយ lyratha 309
របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា និងទិសដៅការងារខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ និពន្ធ​ដោយ lyratha 278
...........