ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុលបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើទស្សនកិច្ច នៅ ប្រទេសជប៉ុន

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា អង្គារ, 03 តុលា 2017 03:51
16-08-2017-0-0-0-125

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល ប្រធានក្រុមមិត្តភាពទ្វេភាគីព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹង សភាជប៉ុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ ប្រទេសជប៉ុន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកសាង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពល្អ ជាមួយក្រុមមិត្តភាពសភាជប៉ុនជាដៃគូ និងសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅ និងការបំពេញការងាររបស់ កម្មករខ្មែរ ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។