Main Page
24 | 02 | 2018
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Login Form

ប្រកាសព័ត៌មាន
គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal

ព្រឹទ្ធសភា

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ និពន្ធ​ដោយ Samret 307
របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ និពន្ធ​ដោយ Samret 296
របាយការណ៍សី្តពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ និពន្ធ​ដោយ Samret 143
របាយការណ៍សី្តពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ និពន្ធ​ដោយ Panha som 165
របាយការណ៍ សី្តពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ និពន្ធ​ដោយ Panha som 285
របាយការណ៍សី្តពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ និពន្ធ​ដោយ Samret 276
របាយការណ៍សី្តពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ និពន្ធ​ដោយ Panha som 367
របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ និពន្ធ​ដោយ soksan 634
របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ និពន្ធ​ដោយ soksan 395
របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ soksan 391
...........