Main Page
19 | 02 | 2018
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Login Form

ប្រកាសព័ត៌មាន
គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal

របាយការណ៍សី្តពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 0
អន់ល្អ 
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
12-05-2017-01-01-1-3-01-1
...........