Main Page
25 | 04 | 2018
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Login Form

ប្រកាសព័ត៌មាន
គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal

របាយការណ៍សី្តពី លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
sg s 7 7 2017 1
sg s 7 7 2017 2
sg s 7 7 2017 3
sg s 7 7 2017 4
sg s 7 7 2017 5
sg s 7 7 2017 6
sg s 7 7 2017 7
sg s 7 7 2017 8
sg s 7 7 2017 9
sg s 7 7 2017 10
sg s 7 7 2017 11
sg s 7 7 2017 12
sg s 7 7 2017 13
sg s 7 7 2017 14
sg s 7 7 2017 15
sg s 7 7 2017 16
sg s 7 7 2017 17
sg s 7 7 2017 18