សកម្មភាពការងារគណៈកម្មការទី៧

ឯកសារផ្សេងៗ

គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា មន្ទីរ ធម្មការ និងសាសនា មន្ទីរ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងមន្ទីទេសចរណ៍
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡាស្ថិតនៅក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទបន្ទាយទ័ព និងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ
images/banners/report-template.jpg
images/banners/bulletin-template.jpg
images/banners/v-template.jpg
 
Go to top