សកម្មភាពការងារគណៈកម្មការទី៩

ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកឧត្តម​ យ៉ង់​ សែម​ ប្រធានគណៈកម្មការ​ទី១ និងឯកឧត្តម​ ម៉ម​ ប៉ុននាង​ ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ព្រឹទ្ធសភា បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក​ នូ​ ម៉ុនសារិទ្ធ នាយករងអង្គការ​ ការីតាសកម្ពុជា​ ចូលជួបពិភាក្សាការងារ
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មការ
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម បានបន្តដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ចូលរួមថ្ងៃបញ្ចប់សិក្ខាសាលា ស្តីពីWTO
images/banners/report-template.jpg
images/banners/bulletin-template.jpg
images/banners/v-template.jpg
 
Go to top