សកម្មភាពការងារគណៈកម្មការទី១

ឯកសារផ្សេងៗ

គណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មការ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

Read More
ឯកឧត្តម យង់ សែម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការនយោបាយ នៃមហាសន្និបាតAIPA លើកទី៣៩ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

នាថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម យង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា និងជាគណៈប

Read More
ផ្សេងទៀត
images/banners/report-template.jpg
images/banners/bulletin-template.jpg
images/banners/v-template.jpg
 
Go to top