រសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាអនុប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី២នៃព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំង ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាលេខាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភាគទី​២នៃព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី២ តាមរយះសមាគមសម្របសម្រួលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៌សង្គម បានចុះចែកគោគួរបានសម្រាប់បុណ្យរ៉យ៉ាហាជ្ជី  ជូនដល់តំណាងសហគមឥស្លាមមកពីស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ។

 
Go to top