នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១០:៣០នាទី នៅសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា  បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងមន្ត្រីសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីដឹកនាំដោយលោក សួស ឡា ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី ដើម្បីស្វែងយល់អំពី ស្ថានភាពអនុវត្តក្រមទាំង៤ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមរដ្ឌប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឌប្បវេណី)បញ្ហាប្រឈម ការលំបាក់ ការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (សិទ្ធទទួលបានការជំនំជុំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌ និងបញ្ហាអ្នកជាប់ឃុំលើនីតីវិធី) និងសំណូមពរនានារបស់សាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី បានជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តការងារនាពេលកន្លងមក។

 
Go to top