06-09-2018-0-0-12 06-09-2018-0-0-13
06-09-2018-0-0-14 06-09-2018-0-0-15

នារសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈប្រតិភូសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជំនួបជាមួយដៃគូពិភាក្សាជាមួយប្រទេសសង្កេតការណ៍អាយប៉ា រួមមានប្រទេសអូស្រាលី ប្រទេសបេឡារ៉ូស ប្រទេសកាណាដា សាធារណៈដ្ឋប្រជាមានិតចិន សភាអឺរ៉ុប

ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសជប៉ុន សាធារណៈកូរ៉េ ប្រទេសរុស្សី និងប្រទេសទីម័រខាងកើត ក្នុងអំឡុងមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើទី៣៩ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។ កិច្ចជំនួបជាមួយប្រទេសសង្កេតការណ៍អាយប៉ាខាងលើ ផ្តោតលើប្រធានបទ “ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងវ័យចាស់សកម្ម”

 
Go to top