គេហទំព័រ ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, Cambodian senate, senate of cambodia

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មានសី្តពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថៃ្ងទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
2018-10-22 02:33:39

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
2018-10-11 03:02:43

អានអត្ថបទ

សេចកី្តសម្រេច សី្តពីការទទួលស្គាល់ លោកជំទាវ កង សៅរ៍ធន ជា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថី្ម មណ្ឌលភូមិភាគទី៥
2018-10-11 02:10:02

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃការចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (APIA)​លើកទី៣៩ របស់គណៈប្រតិភូសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី០៣-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី
2018-09-14 06:58:48

អានអត្ថបទ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦១៨/០០៨ ប្រកាសឲ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ
2018-07-24 08:02:13

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការទទួលព្រះរាជក្រមចំនួន ០១ ច្បាប់ ស្ដីពី សញ្ជាតិ
2018-07-24 07:51:37

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី១ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2018-06-27 04:09:42

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា
2018-06-26 02:28:15

អានអត្ថបទ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា
2018-06-22 07:28:28

អានអត្ថបទ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់​អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ​ជំទាស់នឹងក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ​ទៅលើការចោទប្រកាន់ដោយអគតិ ​និងអយុតិ្តធម៌
2018-06-15 14:34:49

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី១ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2018-06-15 03:57:38

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មាន​ សី្តពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ​នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០១៨
2018-06-14 03:04:05

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី សម័យប្រជុំលើកទី១ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2018-06-11 05:15:36

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មានសី្តពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថៃ្ងទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2018-06-08 03:14:12

អានអត្ថបទ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា
2018-06-07 01:39:22

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេចការចាត់តាំងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តការជាមួយបណ្ដាលស្ថាប័នអន្ដរជាតិ
2018-05-28 04:36:10

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងក្រុមមិត្តភាពជាមួយសភាបណ្ដាលប្រទេស
2018-05-28 04:30:12

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភា
2018-05-26 05:23:42

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការចាត់តាំងក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
2018-05-26 05:21:26

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការចាត់តាំង និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤
2018-05-26 05:19:12

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការចាត់តាំងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគ
2018-05-26 05:13:16

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការចាត់តាំងគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌សភា របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
2018-05-26 05:09:41

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មាន ​សី្តពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី១​ព្រឹទ្ធសភា ​នីតិកាលទី៤
2018-05-25 01:38:12

អានអត្ថបទ

សាររំលែកទុក្ខរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូន ឯកឧត្ដម អៀវ បណ្ណាសិទ្ធ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ
2018-05-11 04:55:55

អានអត្ថបទ

សេចក្តីសំរេចសមាសភាព គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មការទាំង១០ និងក្រុមសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤​
2018-05-10 04:57:04

អានអត្ថបទ

សេចកី្តជូនដំណឹង សី្តពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី១ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថៃ្ងចន្ទ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
2018-04-27 01:07:03

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន​ ស្តីពី ការទទួលបាននូវព្រះរាជក្រមចំនួន ០៤ច្បាប់
2018-04-24 03:38:31

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មាន អំពីការប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង ៦២រូប នៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤
2018-04-23 05:45:57

អានអត្ថបទ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤
2018-04-20 04:03:04

អានអត្ថបទ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំដំបូង នៃព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ក្រោមអធិបតីភាព ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
2018-04-19 01:31:40

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មានសី្តពី លទ្ធផល នៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី១១ ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៣ នាថៃ្ងទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
2018-04-18 02:24:47

អានអត្ថបទ

សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មានសី្តពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
2018-04-17 02:09:17

អានអត្ថបទ

 អង្គការជាតិ

 អង្គការអន្តរជាតិ

 ដៃគូរក្នុងស្រុក

វិមានរដ្ឋចំការមន មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣)  ២១១ ៤៤១, ២១១ ៤៤២, ២១១ ៤៤៣ ទូរសារ: (៨៥៥-២៣)២១១ ៤៤៦