គេហទំព័រ ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, Cambodian senate, senate of cambodia

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
2016-04-09 01:59:21

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ
2016-03-24 00:56:08

អានអត្ថបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការទូទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៤
2016-03-14 03:52:27

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹង (លើកទី២) ស្ដីពី ការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ព
2016-02-12 08:28:59

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងនៅព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
2016-02-11 07:58:32

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា បានទទួលព្រះរាជក្រម ចំនួន ០២ ច្បាប់ នាថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
2016-02-05 08:50:00

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នាថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
2016-02-05 01:52:02

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ នីតិកាល៣ នាថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
2016-02-04 04:18:09

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
2016-02-04 02:32:47

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
2016-02-02 07:34:07

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នាថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-22 02:50:40

អានអត្ថបទ

សេចកី្តជូនដំណឹងសី្តពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបំណុលនៅព្រឹទ្ធសភា តាមរបប២ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-21 01:51:27

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-21 01:49:28

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-21 01:43:44

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-20 01:40:09

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
2016-01-14 03:06:18

អានអត្ថបទ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី៨ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-14 02:47:41

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-12 02:25:32

អានអត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
2016-01-12 01:56:52

អានអត្ថបទ

 អង្គការជាតិ

 អង្គការអន្តរជាតិ

 ដៃគូរក្នុងស្រុក

វិមានរដ្ឋចំការមន មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣)  ២១១ ៤៤១, ២១១ ៤៤២, ២១១ ៤៤៣ ទូរសារ: (៨៥៥-២៣)២១១ ៤៤៦