khmer eng
 • សៀវភៅថ្មីៗ

  ល.រ ចំណងជើង ផ្នែក ប្រភេទ ការបរិច្ចេទ ទាញយក
  1 សៀវភៅ អំពី សភាកម្ពុជា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  2 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  3 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  4 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  5 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  6 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  7 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  8 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  9 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  10 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  11 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  12 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  13 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  14 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  15 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  16 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  17 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  18 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  19 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  20 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមករា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  21 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  22 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  23 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  24 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  25 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  26 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  27 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  28 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  29 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  30 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  31 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  32 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមករា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  33 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៨ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  34 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០១៨ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  35 កម្រងស្ថិតិ ស្តីពីសកម្មភាពការងារព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ១៩៩៩-បច្ចុប្បន្ន (2013) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  36 ថវិការដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  37 វិធីសាស្រ្តដែលមនុស្សមានជោគជ័យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិត បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  38 សៀវភៅ ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  39 ផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១១-២០១៥) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  40 ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  41 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពីការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ព្រឹទ្ធសភារយៈពេល​ ៥ឆ្នាំ ((២០១១-២០១៥) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  42 ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ២០០៦ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  43 IT Master Plan for the Senate 2006 បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  44 IT Master Plan for the Senate 2003 បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img