khmer eng
 • សៀវភៅថ្មីៗ

  ល.រ ចំណងជើង ផ្នែក ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ ទាញយក
  1 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  2 Master Plan Digital Transformation of the Senate 2022-2023 បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  3 ផែនការមេ ស្តីពី បរិវត្តកម្មព្រឹទ្ធសភាអេឡិចត្រូនិក ២០២២ -​២០៣០ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  4 ការគ្រប់គ្រងគម្រោង_និងការវាយតម្លៃគម្រោងដោយខ្លួនឯង_២៤មេរៀនដើម បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  5 ការគ្រប់គ្រងនិយោជិក_និងកាបង្កើតក្រុមការងារនៅកន្លែងធ្វើការ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  6 ច្បាប់ជាក់ស្តែងទាំង២១_ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  7 ជំនាញនៃការគញរប់គ្រង_និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ_សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  8 ជំនួយស្មារតីសម្រាប់បំរើការងារគ្រប់គ្រងមាគ៌ាទៅកាន់ជោគជ័យ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  9 បញ្ហារបស់មនុស្ស_ការដោះស្រាយ_និងការគ្រប់គ្រងបញ្ហា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  10 ភាពជាអ្នកដឹកនាំជំហានសំខាន់ៗដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវយល់ដឹង បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  11 មគ្គុទ្ទេសក៏សំរាប់អ្នកគ្រប់គ្រង_ដើម្បីកែលំអការបំពេញការងារនៅកន្លែងធ្វើការ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  12 វិធីសាស្រ្ត_ដើម្បីធ្វើអោយក្រុម_ការិយាល័យ_នាយកដ្ឋាន_អគ្គនាយកដ្ឋាន បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  13 វិធីសាស្រ្ត_ដែលមនុស្សមានជោគជ័យ_ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិត បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  14 ឯកសារការសង្ងាត់នៃជោគជ័យ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  15 ឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់បំរើការងារគញរប់គ្រង,_ជំនាញផ្នែកការឆ្លើយឆ្លងគ្នា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  16 ឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់បំរើការងារគ្រប់គ្រង បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  17 ឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់បំរើការងារគ្រប់គ្រងការចាត់តាំង បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  18 ឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់បំរើការងារគ្រប់គ្រងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  19 ឯកសារជំនួយស្មារតីសំរាប់ការគ្រប់គ្រង_ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  20 អ្នកគ្រប់គ្រង_និងការគ្រប់គ្រង បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  21 អ្នកគ្រប់គ្រង_និងធនធានមនុស្ស បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  22 ២៥វិធីដើម្បីទទួលជោគជ័យពីមហាជន បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  23 កម្រងច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិសេចក្តីសម្រេចនិងគោលការណ៍សំខាន់ៗអនុវត្តន៍ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  24 សៀវភៅ អំពី សភាកម្ពុជា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  25 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  26 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  27 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  28 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  29 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  30 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  31 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  32 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  33 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  34 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០២១ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  35 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  36 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  37 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  38 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  39 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  40 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  41 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  42 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  43 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមករា ២០២០ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  44 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  45 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  46 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  47 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  48 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  49 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  50 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  51 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  52 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមេសា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  53 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមីនា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  54 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកុម្ភះ ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  55 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមករា ២០១៩ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  56 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៨ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  57 ទស្សនាវដ្តីព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០១៨ បោះពុម្ភផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី img
  58 កម្រងស្ថិតិ ស្តីពីសកម្មភាពការងារព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ១៩៩៩-បច្ចុប្បន្ន (2013) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  59 ថវិការដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  60 វិធីសាស្រ្តដែលមនុស្សមានជោគជ័យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិត បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  61 សៀវភៅ ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  62 ផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១១-២០១៥) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  63 ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  64 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពីការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ព្រឹទ្ធសភារយៈពេល​ ៥ឆ្នាំ ((២០១១-២០១៥) បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  65 ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ២០០៦ បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  66 IT Master Plan for the Senate 2006 បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img
  67 IT Master Plan for the Senate 2003 បោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅថ្មីៗ img